NEJLEPŠÍ OCHRANA A POHODLÍ
PRO VAŠE OČI

Nejlehčí
optický materiál
Ochrana proti
škodlivému záření
Nejpevnější
optický materiál
Hustota 1,11 g/cm3 je o 20 % nižší než
u standardních čoček s indexem lomu 1,5
100% blokuje UV záření
poskytuje ochranu proti modrému světlu*
 
*platí pro Trilogy Transitions® VII Signature
a Trilogy Transitions® XTRActive
Mimořádná odolnost proti nárazu
Nejnižší vnitřní pnutí
Test odolnosti proti nárazu